Dotacja unijna

Ekologia

Aby skutecznie przeciwdziałać skutkom zmian klimatycznych, troska o środowisko naturalne przestaje być kwestią trendów i mody, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasza działalność w jak najmniejszym stopniu wywierała wpływ na środowisko. Swoje działania biznesowe opieramy na polityce zrównoważonego rozwoju, odpowiednio kształtując relacje pomiędzy dążeniem do zysku i spełnieniem oczekiwań odbiorców, a dbałością o środowisko naturalne. Dbamy także o świadomość ekologiczną naszych pracowników wprowadzając szereg rozwiązań proekologicznych, wśród nich modernizację energetyczną budynku firmy.

PRODUKTY

Z miesiąca na miesiąc nasza oferta poszerzana jest o produkty przyjazne dla środowiska, składające się z naturalnych materiałów, pochodzące z recyklingu lub przeznaczone do recyklingu. Oferujemy szeroką gamę tego typu produktów, która stale się poszerza, od drobnych akcesoriów, takich jak kompostowalne i biodegradowalne worki na odpady, po wygłuszające panele ścienne wykonane w całości z butelek PET nadających się w 100% do przetworzenia. Posiadamy w swojej ofercie w 100% biodegradowalne produkty wykonane np. z naturalnej bawełny oraz z juty. Możemy się także poszczycić artykułami z litego drewna, nielakierowanego, które są w całości biodegradowalne. Te konkretne produkty są też naszym wkładem w troskę o faunę. Wspomnienia wart jest też fakt, iż wszystkie nasze produkty piśmienne posiadają wymienne wkłady lub mogą być ponownie napełnione, co wydłuża żywotność oraz znacząco zmniejsza ilość generowanych do środowiska odpadów.
Stosujemy procedury i przestrzegamy przepisów związanych z europejskim rozporządzeniem REACH i CLP dotyczącym klasyfikacji i oznakowania substancji. Skrupulatnie monitorujemy składy chemiczne mieszanin zawartych w naszych produktach dbając, aby zawierały bezpieczne dla środowiska substancje. Wszystkie produkty są przez nas dokładnie oznakowane, a klienci informowani są o ich składzie.

OPAKOWANIA

Kluczową kwestią jest dla nas systematyczna redukcja ilości opakowań jednostkowych i transportowych oraz ograniczenie ilości plastiku stosowanego jako dodatkowe opakowanie produktu. Z myślą o tym wprowadziliśmy nową linię opakowań podlegających pełnemu recyklingowi. Oznaczamy ją specjalnym symbolem „eco packing”. Do wysyłek, w myśl zasady #reuse, wykorzystujemy opakowania z drugiego obiegu, dzięki czemu przyczyniamy się do ograniczenia ilości odpadów w obrocie. Ponadto, realizujemy coroczny obowiązek sprawozdawczy w zakresie ilości wprowadzanych na rynek opakowań oraz ponosimy należne opłaty za korzystanie ze środowiska. Te działania mają na celu uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami, zwiększenie skuteczności walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawę poziomu recyklingu.

SIEDZIBA FIRMY

Dbamy o to, aby nasza działalność wywierała jak najmniejszy wpływ na otaczające środowisko. Odnosi się to także do obiektów w których prowadzimy działalność. Zarówno budynki biurowe jak i hale magazynowe są wykonane w energooszczędnej technologii ograniczającej zużycie energii i odzyskującej maksymalnie energię wykorzystaną. Budynki są ogrzewane z ekologicznych źródeł energii, a w 2023 roku powstanie dodatkowo farma fotowoltaiczna, wspierająca nasze źródła o energię słoneczną.
Posiadamy stację szybkiego ładowania samochodów elektrycznych.
W tym momencie nasza flota w 11% składa się z samochodów elektrycznych.

DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE

Aby umożliwić klientom dokonanie świadomego wyboru zrównoważonych (przyjaznych dla środowiska) produktów, do końca roku 2022 zamierzamy wprowadzić dodatkowe kryteria charakteryzujące produkty z naszej oferty. Dotyczą one głównie ekologii, zrównoważonego rozwoju i ergonomii.  Liczymy, że zwiększając świadomość wesprzemy dobre decyzje zakupowe naszych klientów.
Kreujemy działalność proekologiczną również wśród dostawców. Stawiamy konkretne cele, które wymagają podjęcia konkretnych działań modernizujących procesy produkcyjne z nastawieniem na zwiększenie energooszczędności  i innych czynników sprzyjających ochronie środowiska.
Nieustannie poprawiamy świadomość ekologiczną naszych pracowników i klientów. Wewnątrz firmy ograniczyliśmy do bezwzględnego minimum obieg papierowych dokumentów, sami notując fakt, iż nasze drukarki stały się jakby „bezrobotne”. Wśród klientów propagujemy stosowanie elektronicznego obiegu dokumentów, ograniczając tym samym ilość papieru zużywanego do druku.
Segregacja odpadów w naszych obiektach obejmuje hale magazynowe i obiekty biurowe, z których staramy się odzyskać maksymalną ilość surowców, które zamiast na śmietnik trafiają do ponownego użycia w produkcji.
Jako przedsiębiorca wprowadzający do obiegu produkty w opakowaniach oraz produkty elektroniczne, bierzemy udział w prowadzeniu publicznych kampanii edukacyjnych, mających na celu zwiększenie świadomości społecznej oraz poprawę nawyków. W przedsięwzięciach tego typu uczestniczymy za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Przekazane przez nas środki pieniężne przeznaczane są na ogólnopolskie projekty edukacyjne.