Dotacja unijna

EKOLOGIE

ekologia

Ve snaze chránit životní prostředí jsme přijali komplexní opatření pro omezení nepříznivého vlivu naší podnikatelské činnosti na životní prostředí. Děláme vše pro to, aby výrobky, které nabízíme, nezatěžovaly životní prostředí.
Dodržujeme postupy a předpisy související s evropskými nařízeními REACH a CLP o klasifikaci a označování nebezpečných látek. Podrobně sledujeme chemická složení směsí obsažených v našich výrobcích a dbáme o to, aby obsahovaly pouze látky bezpečné pro životní prostředí.
Klíčovou otázkou je pro nás množství a kvalita vyráběných obalů. Neustále se snažíme omezovat množství plastů používaných jako doplňkový obal výrobků. Využíváme použité zásilkové krabice, čímž přispíváme ke snižování množství obalů při prodeji.
Doporučujeme našim zákazníkům, aby místo tištěných faktur používali faktury elektronické a tím snižovali spotřebu papíru.