Dotacja unijna

Pravidla zpracování osobních údajů

Pravidla zpracování osobních údajů společností Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o., ul. Rudawka 88, 43-300 Bielsko-Biała, Polko - správce osobních údajů.

 1. Leviatan-Poligrafia Sp. z o. o. zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů).
 2. Leviatan-Poligrafia Sp. z o. o. omezuje shromažďované údaje na minimum nezbytné k dosažení účelu, pro který jsou shromažďovány.
 3. Osobní údaje shromažďované společností Leviatan-Poligrafia Sp. z o. o. jsou využívány k těmto účelům:
  1. plnění uzavřených smluv;
  2. přijímání opatření před uzavřením smlouvy;
  3. vykonávání právních povinností správce;
  4. vyplývající z oprávněných zájmů realizovaných správcem, tj.:
   1. udržování kontaktů s dodavateli;
   2. nabízení svých služeb a produktů;
   3. odhalování a předcházení podvodům;
   4. zajištění bezpečnosti společnosti;
   5. zjištění, vyšetřování a obhajoby nároků;
   6. vytváření výkazů, analýz a statistik pro interní účely;
   7. v rámci skupiny podniků, ke kterým patří zaměstnavatel/ skupina, pro správní účely a také zajištění bezpečnosti informací.
 4. Osobní údaje mohou být také zpracovávány na základě souhlasu osoby, které se týkají, za účelem uvedeným v tomto souhlasu. Poskytnutý souhlas může být kdykoli zrušen, neovlivní to však legálnost používání údajů před zrušením takového souhlasu.
 5. Osobní údaje mohou pocházet i z jiných zdrojů v souladu se zákonem, např.:
  1. z bank (čísla bankovních účtů, ze kterých byly provedeny platby společnosti Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o.);
  2. z veřejných zdrojů, včetně rejstříku národních soudů, CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - Centrální registr a informace o obchodní činnosti).
 1. Při používání internetových stránek správce mohou být uloženy informace identifikující koncový bod telekomunikační sítě nebo informačního a komunikačního systému, ze kterého bylo spojení uskutečněno (včetně časové značky, adresy IP).
 2. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu, která vyplývá z účelu, pro který byly shromážděny, a poté po dobu, po které vyprší nároky vyplývající z tohoto účelu a také po dobu, kdy zákon ukládá uchovávání údajů. Správce může také ukládat osobní údaje po delší dobu pouze z oprávněných důvodů, pokud zákon takové ukládání dovoluje.
 3. Osobní údaje mohou být zpřístupněny těmto příjemcům:
  1. subjektům, které provozují informační a komunikační  systémy nebo poskytují nástroje informačních a komunikačních technologií;
  2. subjektům, které poskytují poradenství, konsultační služby, audit, vymáhání pohledávek, právní pomoc, daňové, účetní, mzdové a personální služby;
  3. subjektům, které vykonávají platební činnost (banky, platební instituce);
  4. subjektům, které vykonávají fyzickou ochranu předmětů, které patří správci;
  5. subjektům, které provozují poštovní nebo kurýrní služby;
  6. subjektům, které vymáhají pohledávky;
  7. ostatním subjektům, pokud je jejich zveřejnění z právních důvodů nezbytné.
 4. Všechny osoby, jejichž osobní údaje zpracovává společnost Leviatan-Poligrafia Sp. z o. o., mají právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, odstranění, omezení zpracování, podání námitek a přenos dat. Tato práva je možné využít podáním žádosti v sídle společnosti Leviatan-Poligrafia Sp. z o. o., ul. Rudawka 88, 43-300 Bielsko-Biala, Polsko. Rozsah každého z těchto práv a situace, ve kterých mohou být použity, vyplývají ze zákona.

Všechny osoby mají právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívají, že zpracování jejich osobních údajů je v rozporu se zákonem.

 1. Informační doložka k náboru zaměstnanců
 1. Správcem osobních údajů je společnost Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o., ul. Rudawka 88, 43-300 Bielsko-Biala, Polsko.
 2. Správce osobních údajů bude tyto údaje zpracovávat pouze pro potřeby stávajícího  náboru zaměstnanců, leda že mu poskytnete souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby budoucích náborových akcí.
 3. Vaše osobní údaje budou použity pro účely:
  1. vedení procesu náborového řízení na základě Vašeho souhlasu;
  2. vyplývající z oprávněných zájmů realizovaných správcem, tj.:
   1. zjištění, vyšetřování a obhajoby nároků;
   2. v rámci skupiny podniků, ke kterým patří správce/ skupina, pro správní účely a také zajištění bezpečnosti informací.
 4. Poskytování údajů v dotaznících a formulářích vyplněných při podání žádosti o zaměstnání je dobrovolné, ale vyžaduje se pro účely související s pracovním poměrem. Poskytování dodatečných údajů je nepovinné a nemá žádný vliv na uzavření a průběh pracovní smlouvy.
 5. Na základě Vašeho souhlasu lze provést automatizovanou analýzu osobního profilu, která bude představovat pouze doporučení pro osoby, které rozhodují o navázání pracovního poměru.
 6. Poskytnutý souhlas můžete kdykoli zrušit, neovlivní to však legálnost používání údajů před zrušením takového souhlasu.
 7. Vaše údaje budou uchovávány po celou dobu náborového procesu a poté okamžitě zničeny. Správce může ukládat osobní údaje po delší dobu pouze z oprávněných důvodů, pokud zákon takové ukládání dovoluje.
 8. Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny těmto příjemcům:
  1. subjektům, které provozují informační a komunikační  systémy nebo poskytují nástroje informačních a komunikačních technologií;
  2. subjektům, které poskytují náborové služby nebo vedou portály přijímacího řízení;
  3. subjektům, které poskytují poradenské, konzultační služby, právní pomoc;
  4. subjektům, které provozují poštovní nebo kurýrní služby.
 9. Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, odstranění, omezení zpracování, podání námitek a přenos dat. Tato práva můžete využít podáním žádosti v sídle společnosti Leviatan-Poligrafia Sp. z o. o. Rozsah každého z těchto práv a situace, ve kterých mohou být použity, vyplývají ze zákona.
 10. Máte právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu se zákonem.

Informační doložka k registraci za účelem získání přístupu k nákupní platformě.

 1. Správcem osobních údajů je společnost Leviatan-Poligrafia Sp. z o. o., ul. Rudawka 88, 43-300 Bielsko-Biala, Polsko.
 2. Údaje budou zpracovávány pro následující účely:
  1. na základě souhlasu:
   1. zřízení a vedení účtu zákazníků na stránkách www.sklep.leviatan.pl;
   2. zasílání společností Leviatan-Poligrafia Sp. z o. o. elektronicky, na mnou uvedenou e-mailovou adresu, marketingového obsahu (obchodní informace) formou informačního bulletinu - v případě, že si také informační bulletin objednám;
  2. vyřizování objednávek na stránkách www.sklep.leviatan.pl (právní základ: plnění smlouvy);
  3. vyplývající z oprávněných zájmů realizovaných správcem, tj.:
   1. komunikace týkající se fungování www.sklep.leviatan.pl;
   2. zjištění, vyšetřování a obhajoby nároků;
   3. v rámci skupiny podniků, ke kterým patří společnost Leviatan-Poligrafia Sp. z o. o. / skupiny, pro správní účely a zajištění bezpečnosti informací.
 1. Poskytování údajů je dobrovolné, ale je nezbytné pro založení účtu a zadávání a plnění zakázek.
 2. Poskytnutý souhlas mohu kdykoli zrušit, neovlivní to však legálnost používání mých údajů před zrušením takového souhlasu.
 3. Osobní údaje mohou pocházet i z jiných zdrojů v souladu se zákonem, např.:
  1. z bank (čísla bankovních účtů, ze kterých byly provedeny platby společnosti Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o.);
  2. z veřejných zdrojů, včetně rejstříku národních soudů, CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarcze - Centrální registr a informace o obchodní činnosti);
 1. Při používání nákupní platformy www.sklep.leviatan.pl mohou být uloženy informace identifikující koncový bod telekomunikační sítě nebo informačního a komunikačního systému, ze kterého bylo spojení uskutečněno (včetně časové značky, adresy IP).
 2. Mé údaje budou uchovávány po dobu platnosti účtu zákazníka na stránkách www.sklep.leviatan.pl a nejdéle po dobu, po níž budou nároky vyplývající z vedení a používání účtu zákazníka, včetně plnění zakázky, a po dobu, kterou právní předpisy ukládají pro uchovávání údajů. Správce může také ukládat osobní údaje po delší dobu pouze z oprávněných důvodů, pokud zákon takové ukládání dovoluje.
 3. Osobní údaje zaměstnanců mohou být zpřístupněny těmto příjemcům:
  1. subjektům, které provozují informační a komunikační  systémy nebo poskytují nástroje informačních a komunikačních technologií;
  2. subjektům, které poskytují poradenství, konsultační služby, audit, vymáhání pohledávek, právní pomoc, daňové, účetní, mzdové služby;
  3. subjektům, které vykonávají platební činnost (bankám, platebním institucím);
  4. subjektům, které provozují poštovní nebo kurýrní služby;
  5. subjektům, které vymáhají pohledávky nebo odkupují pohledávky.
 4. Mám právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, odstranění, omezení zpracování, podání námitek a přenos dat. Tato práva mohu využít podáním žádosti v sídle společnosti Leviatan-Poligrafia Sp. z o. o., ul. Rudawka 88, 43-300 Bielsko-Biala, Polsko. Rozsah každého z těchto práv a situace, ve kterých mohou být použity, vyplývají ze zákona.

Pokud se domnívám, že zpracování osobních údajů porušuje zákon, mám právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Informační doložka k přihlášce odběru informačního bulletinu
Přihlášením se k odběru informačního bulletinu beru na vědomí, že:

 1. Správcem osobních údajů je společnost Leviatan-Poligrafia Sp. z o. o., ul. Rudawka 88, 43-300 Bielsko-Biala, Polsko.
 2. Poskytování údajů ve formuláři je dobrovolné, ale nezbytné pro zasílání informačního bulletinu.
 3. Moje osobní údaje budou zpracovávány na základě oprávněných zájmů realizovaných správcem, tj.
  1. marketing vlastních výrobků.
  2. odhalování a předcházení podvodům;
  3. určení, vyšetřování a obhajoby nároků.
 4. Kdykoli mám právo zrušit odebírání informačního bulletinu kliknutím na odkaz obsažený v informačním bulletinu.
 5. Při přihlášení k odběru informačního bulletinu mohou být uloženy informace identifikující koncový bod telekomunikační sítě nebo informačního a komunikačního systému, ze kterého bylo spojení uskutečněno (včetně časové značky, adresy IP).
 6. Moje údaje budou uchovávány po dobu odběru informačního bulletinu a nejdéle po dobu než vyprší platnost nároků vyplývajících z tohoto odběru. Správce může také ukládat osobní údaje po delší dobu pouze z oprávněných důvodů, pokud zákon takové ukládání dovoluje.
 7. Moje osobní údaje mohou být zpřístupněny následujícím příjemcům, subjektům, které provozují informační a komunikační systémy nebo poskytují nástroje informačních a komunikačních technologií.
 8. Mám právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, odstranění, omezení zpracování a podání námitek. Tato práva mohu využít podáním žádosti v sídle společnosti Leviatan-Poligrafia Sp. z o. o., ul. Rudawka 88, 43-300 Bielsko-Biala, Polsko. Rozsah každého z těchto práv a situace, ve kterých mohou být použity, vyplývají ze zákona.

Pokud se domnívám, že zpracování osobních údajů porušuje zákon, mám právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.