leviatan
leviatan
KARTA MANAŽÉRA v spoločnosti Leviatan - Poligrafia Sp. z o.o.

1. CIEĽOM VŠETKÉHO, ČO ROBÍM, JE DOSIAHNUŤ VÝSLEDKY.

2. SOM AMBICIÓZNY EFEKTÍVNY REALISTA:

- DOKÁŽEM STANOVIŤ PRIORITY,
- ODHAĽUJEM PROBLÉMY A RIEŠIM ICH,
- VNÍMAM A VYUŽÍVAM MOŽNOSTI,
- POSTUPUJEM PRINCIPIÁLNE,
- ÚSPECHY MÁM VĎAKA TÍMU A PRE TÍM,
- MÁM SPRÁVNY CHARAKTER.

3. PRIJÍMAM ZODPOVEDNOSŤ ZA:

- OBJEMY PREDAJA,
- ZISKY A STRATY,
- PEŇAŽNÉ TOKY,
- SKLADOVÉ ZÁSOBY,
- EFEKTÍVNOSŤ PODNIKATEĽSKÝCH PROCESOV.

4. DBÁM NA:

- KVALITU,
- SPRÁVNY OBEH TOVAROV,
- SPRÁVNY OBEH HOTOVOSTI,
- VÝŠKU MARŽE,
- NÁKLADY NA PREDAJ.

5. TÍM, KTORÝ RIADIM:

- NAPREDUJE MNOU URČENÝM SMEROM,
- SPOLUPRACUJE V ZHODE S INÝMI TÍMAMI,
- ÚLOHY PLNÍ Z HĽADISKA PRÍNOSU PRE CELÚ SPOLOČNOSŤ,
- UČÍ SA OD INÝCH TÍMOV A UČÍ INÉ TÍMY,
- ROZVÍJA SA,
- VÍŤAZÍ NA TRHU.

6. CTÍM SI A PODPORUJEM ZÁKLADNÉ PRINCÍPY FUNGOVANIA SPOLOČNOSTI, KTORÉ SÚ:

- POKOJ A ROZVAHA,
- PRACOVNÉ VZŤAHY ZALOŽENÉ NA UZNANÍ SPLNENIA ÚLOH,
- OTVORENOSŤ,
- SPRÁVANIE V MEDZIĽUDSKÝCH AJ PRACOVNÝCH VZŤAHOCH PRIAZNIVÉ PRE DOSAHOVANIE MAXIMÁLNYCH VÝSLEDKOV.
LEVIATAN - POLIGRAFIA Spółka z o. o. Bielsko-Biała 43-300 ul. Rudawka 88
tel.+48 (033) 822 94 50
KRS 0000128639 Oblastný súd v Bielsku-Białej, VIII. hospodárske oddelenie
NIP 937-22-35-543
REGON 072275748
Základné imanie 1 000 000 PLN
created by wizja.net

Kžúčové slová: Spoločnosť Leviatan ponúka kancelárske potreby, predáva tovar firiem lantu, uchida, Merkury, paper pro, otho, d.rect
pl en cz sk hu ro de