leviatan
leviatan
KARTA MANAGERA
w Firmie Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o.


1. WSZYSTKO, CO ROBI MA NA CELU OSI:NI犴IE REZULTAT紟.

2. JESTEM AMBITNYM, SKUTECZNYM REALIST:

- POTRAFI OKRE印A PRIORYTETY
- UJAWNIAM PROBLEMY I JE ROZWI╴UJ
- DOSTRZEGAM SZANSE I JE WYKORZYSTUJ
- POST襾UJ WG ZASAD
- SUKCESY ODNOSZ Z POMOC ZESPOΣ I DLA ZESPOΣ
- MAM PRAWY CHARAKTER

3. BIOR ODPOWIEDZIALNO汎 ZA:

- WYSOKO汎 SPRZEDA玆
- ZYSKI I STRATY
- SPΧW NALE烤O列I
- ZAPASY MAGAZYNOWE
- SPRAWNO汎 PROCES紟 BIZNESOWYCH

4. DBAM O:

- JAKO汎
- DOBRY OBR紘 TOWAR紟
- DOBRY OBR紘 GOT紟KI
- WYSOKO汎 MAR玆
- KOSZTY SPRZEDA玆

5. ZESP茛 , KT紑YM KIERUJ:

- POD*A W WYZNACZONYM PRZEZ FIRM KIERUNKU
- ZGODNIE WSP茛PRACUJE Z INNYMI ZESPOxMI
- WYKONUJE ZADANIA Z PERSPEKTYWY KORZY列I DLA CAΒJ FIRMY
- UCZY SI OD INNYCH ZESPO紟 I UCZY INNE ZESPOΧ
- ROZWIJA SI
- ZWYCI坒A NA RYNKU

6. SZANUJ I WSPIERAM FUNDAMENTALNE ZASADY FUNKCJONOWANIA FIRMY KT紑YMI S:

- SPOK粑 I ROZWAGA
- RELACJE SΣ浮OWE OPARTE NA OCENIE REALIZACJI ZADA
- OTWARTO汎
- ZACHOWANIE NA POZIOMIE MI犵ZYLUDZKIM I BIZNESOWYM SPRZYJAJ。E OSI:ANIU MAKSYMALNYCH REZULTAT紟.
LEVIATAN - POLIGRAFIA Sp馧ka z o. o. Bielsko-Bia豉 43-300 ul. Rudawka 88 tel.+48 (033) 443 21 00
KRS 0000128639 Sd Rejonowy w Bielsk-Bia貫j Wydzia VIII Gospodarczy
NIP 937-22-35-543 REGON 072275748 Kapita zak豉dowy 1.000.000 z
created by wizja.net

S這wa kluczowe: Leviatan oferuje artyku造 biurowe, prowadzi sprzeda artyku堯w firm lantu, uchida, Merkury, paper pro, otho, d.rect
pl en cz sk hu ro de