leviatan
leviatan
NYOMDAIPARI ANYAGOK

CPT TP-U NYOM粌EMEZEK

犆 CTP termikus, k彋r彋eg nyom鏊emez, UV 廥 hagyom嫕yos fest幧ekkel t顤t幯 nyomtat嫳hoz. A lemezt nagy 廨z幧enys嶲 廥 ide嫮is pontvisszaad嫳 jellemzi.

CTP LEZEK (TP-II, TP-Q)

Nagy p幨d嫕ysz嫥, termikus lemezek. Kitn sz璯es nyomatokat lehet velk k廥z癃eni. Az elk廥z癃廥k 廥 feldolgoz嫳uk a Kodak techol鏬i奫嫕 alapszik. Az 廨z幧enys嶲k 120-140 mj/cm2. A sz嫮l癃嫳uk 廥 t嫫ol嫳uk k顤lm幯yei biztos癃j嫜 a haszn嫮ati param彋erek tart鏀s墔嫢 廥 stabilit嫳嫢 (h鰅.10-26oC, nedvess嶲tartalom< 65%).

Term幧lap:      TP-II, TP-QAnal鏬 PS LEMEZEK (YP-S, YP-Q)

Nagy 廨z幧enys嶲 (140 mj/cmsup>2), pozit癉, anal鏬 lemezek, amelyek egyben el嶲g toler嫕sak arra, hogy milyen vegyszereket haszn嫮nak a feldolgoz嫳 sor嫕. A nagy 廨z幧enys嶲kre tekintettel sikeresen haszn嫮hat鏦 CTcP elj嫫嫳ban t顤t幯 levil墔癃嫳hoz is. Ez廨t a legsz幨esebb k顤ben felhaszn嫮hat, legn廧szerbb anal鏬 lemezek egyike a piacon.

Term幧lap:      YP-S       YP-QEUROTAK 烰TAPAD PAP炅

Eurotak
Term幧lap:      Eurotak

EUROTAK - Nagy feh廨s嶲 廥 simas墔, 霵tapad pap甏. Gloss - feh廨, f幯yes fellet, 80 g/m2 grammsly, m嫙olt pap甏. Rendk癉l sima, feh廨 廥 nem 嫢l嫢sz. J min鰆嶲 nyomat 嫮l癃hat el rajta, stancolhat, aranyozhat, pr廥elhet 廥 lakkozhat. Matt - feh廨, matt fellet, 80 g/m2 grammsly, m嫙olt pap甏. Rendk癉l sima, feh廨 廥 nem 嫢l嫢sz.

Ragaszt鏦 - Az 霵tapad Eurotak pap甏ok standard m鏚on Permanent akril ragaszt镽al 廥 SP-123 extra ragaszt镽al k廥zlnek. Megrendel廥re DeepFreeze (fagyasztott term幧ek ragaszt嫳墏oz) 廥 Superpermanent ragaszt is kaphat.

Aljzat - Az Eurotak bev墔ott (Split back) vagy nem bev墔ott (Solid back) antiadh憴i鏀, szilikon gyant嫛al bevont, h嫢oldal pap甏. A bev墔嫳ok k驆飆ti kioszt嫳 36 mm, 廥 p嫫huzamos a 70 cm-es oldallal (50x70 cm form嫢umn嫮).

AERCOPY 烰INDIG紎 PAP炅

Aerocopy
Term幧lap:      Aerocopy

A legjobb min鰆嶲, rendk癉l feh廨 廥 m廨ettart, 霵indig鏀 pap甏. Nagy j鏊 ellen嫮l a h鰒ek, f幯ynek, nedvess嶲nek 廥 a s飆彋ed廥nek. A pap甏 min鰆嶲e garant嫮ja, hogy a nyomat 廥 a m嫳olat sok 憝en 嫢 megmaradjon. Az Aerocopy pap甏 a spanyol Torraspapel pap甏gy嫫 term幧e.

Huber

Nyomdafest幧ek, lakkok (olajos, vizes, diszperzi鏀), seg嶮szerek, valamint egy嶵 term幧ek tal嫮hat鏦 a Huber Polska aj嫕lat墎an.

PREMIUM BOARD K烰YVK焆 LEMEZ

Min鰆嶲i k霵yvk飆 lemez m嶲 sim癃ottabb fellettel. Kaphat vastags墔ok: 1mm, 1,5mm, 2mm, 2,5mm, 3mm.

LEVIATAN - POLIGRAFIA Sp馧ka z o. o. Bielsko-Bia豉 43-300 ul. Rudawka 88 tel.+48 (033) 822 94 50
C嶲jegyz幧 sz.: KRS 0000128639 S康 Rejonowy w Bielsk-Bia貫j Wydzia VIII Gospodarczy
Ad鏀z. 937-22-35-543 Stat.sz. 072275748 T顤zst鰈e 1.000.000 z
created by wizja.net

Kulcsszavak: Leviatan oferuje artyku造 biurowe, prowadzi sprzeda artyku堯w firm lantu, uchida, Merkury, paper pro, otho, d.rect
pl en cz sk hu ro de