leviatan
leviatan
A Leviatan - Poligrafia Sp. z o.o. c嶲 MENEDZSEREINEK LAPJA

1. MINDENNEK, AMIT CSIN簇OK, AZ A C彳JA, HOGY EREDM冇YT 仂JEK EL.

2. AMBICI紌US, EREDM冇YES REALISTA VAGYOK:

- K丮ES VAGYOK A PRIORIT糜OKAT MEGHAT糠OZNI
- FELT糠OM A PROBL丏窿AT, 仉 MEGOLDOM AZOKAT
- 仉ZREVESZEM 仉 KIHASZN簇OM A LEHET悆乇EKET
- A SZAB簇YOK SZERINT J糠OK EL
- A SIKEREKET CSAPATTAL 仉 A CSAPAT仂T 仂EM EL
- J TERM仉ZETEM VAN

3. FELEL悆S乇ET V簇LALOK:

- AZ 仂T屮ES炆仉 NAGYS礁賽RT
- A NYERES乇仂T 仉 A VESZTES乇仂T
- A KINTLEV悆乇EK BEFOLY糜賽RT
- A RAKT糠K仉ZLETEK仂T
- AZ仂T, HOGY AZ 鄇LETI FOLYAMATOK RENDBEN MENJENEK

4. 軶YELEK:

- MIN悆乇RE
- AZ EG仉ZS乇ES 糠UK烼FORG糜RA
- AZ EG仉ZS乇ES P冇ZFORGALOMRA
- A NYERES乇 M仂T屮仂E
- AZ ELAD糜I K烴TS乇EKRE

5. A CSAPAT, AMIT VEZETEK:

- A C乇 簇TAL KIJEL烴T IR篾YBAN HALAD
- EGYET仂T仉BEN M腊淗IK EGY郼T A T淓BI CSAPATTAL
- A FELADATOKAT A C乇 EL徛Y烿 J焀庲冇EK SZEMPONTJ矯粌 HAJTJA V乇RE
- TANUL M糜 CSAPATOKT粌 仉 TAN炆 M糜 CSAPATOKAT
- FEJL崮IK
- GY惤 A PIACON

6. TISZTELJ軴 仉 T簍OGATJUK A C乇 M腊淗仉冇EK ALAPVET SZAB簇YAIT, AMELYEK A K焀ETKEZ庳:

- NYUGALOM 仉 MEGFONTOLTS礁
- A HIVATALOS VISZONYOK A FELADATOK TELJES炆仉冇EK 仂T屮EL仉冇 ALAPULNAK
- NYITOTTS礁
- A MAXIM簇IS EREDM冇Y EL仂仉仈 SEG炆, KULT湹簇T VISELKED仉 AZ EMBERI 仉 鄇LETI KAPCSOLATOKBAN.
LEVIATAN - POLIGRAFIA Sp馧ka z o. o. Bielsko-Bia豉 43-300 ul. Rudawka 88 tel.+48 (033) 822 94 50
C嶲jegyz幧 sz.: KRS 0000128639 S康 Rejonowy w Bielsk-Bia貫j Wydzia VIII Gospodarczy
Ad鏀z. 937-22-35-543 Stat.sz. 072275748 T顤zst鰈e 1.000.000 z
created by wizja.net

Kulcsszavak: Leviatan oferuje artyku造 biurowe, prowadzi sprzeda artyku堯w firm lantu, uchida, Merkury, paper pro, otho, d.rect
pl en cz sk hu ro de