leviatan
leviatan
A C乇R弶

A SZERVEZET
 • A Leviatan irodai, iskolai 廥 poligr塻iai term幧ek sz嫮l癃嫳嫫a szakosodott logisztikai c嶲.
 • 2002 鏒a alkalmazzuk az ISO 9001 min鰆嶲ir嫕y癃嫳i rendszert.
 • A Leviatan egy olyan c嶲, amely 嫮land鏇n tanul - a szolg嫮tat嫳aink min鰆嶲i sz璯vonal嫕ak emel廥廨e gondolva elemezzk a c嶲ben zajl folyamatokat
 • Forgalmaz嫳unk hat鏦顤e fel闤eli Lengyelorsz墔ot 廥 az Eur鏕ai Uni orsz墔ainak t鐽bs嶲彋.
TERM屮EK
 • Az al墎bi vil墔m嫫k嫜nak vagyunk a k廧visel鬑: PLUS, UCHIDA, DELI, MERCURY
 • A LEVATAN, SMART, RECORD, S'COOL 廥 a D.RECT m嫫k嫜 a c嶲nk tulajdon嫢 k廧ez bejegyzett 廥 jogi v嶮elem alatt 嫮l 嫫uv嶮jegyek
AZ 糠U LESZ簇L炆糜A
 • A kldem幯yeket bev嫮t fut嫫c嶲ek k驆vet癃廥憝el sz嫮l癃juk le
 • K憴bes癃廥i id: 24 h (azut嫕, hogy az 嫫u 嫢l廧te a c幨orsz墔 hat嫫嫢)
 • Az 嫫u felad嫳嫫鏊 e-mailben automatikusan 廨tes癃廥t kldnk, amely tartalmazza a sz嫮l癃鏊ev幨 sz嫥嫢, a fut嫫c嶲 el廨het鰆嶲eit 廥 a megrendel廥 teljes癃廥憝el kapcsolatos egy嶵 adatokat
MEGRENDEL仉
 • Javasoljuk, hogy a megrendel廥t az e-commerce platformunkon adj嫜 fel
 • Bel廧ni azut嫕 lehet, hogy a felhaszn嫮 regisztr嫮ta mag嫢 "Regisztr嫮嫳" rlapon
 • Az 琄闥 廨t幧es癃廥i szoftver嶵鯷 k霵nyen transzform嫮hat鏦 a f奫lok a megrendel廥i rendszernkbe
Tov墎bi el鰒y闥:
 • A term幧ek el廨thet鰆嶲彋 on-line lehet ellen鰎izni
 • Pontosan nyomon lehet k饘etni az aktu嫮is aj嫕latot, prom鏂i鏒, ki嫫us癃嫳t
 • Be lehet tekinteni a megrendel廥 elk廥z癃廥幯ek folyamat墎a
 • Le lehet foglalni az 嫫ut
KERESKEDELMI HITEL
 • A halasztott fizet廥 k廨elmez廥嶭ez a kit闤t飆t gyf幨 adatlapot 廥 a k饘etkez c嶲es okm嫕yokat kell elkldeni : Ad鏀z嫥, Statisztikai sz嫥, C嶲kivonat
 • A tartoz嫳ellen鰎z rendszer automatikusan figyelmeztet a fizet廥re
 • Amennyiben nem folyik be az ellen廨t幧, nem lehets嶲es tov墎bi v嫳嫫l嫳


LEVIATAN - POLIGRAFIA Sp馧ka z o. o. Bielsko-Bia豉 43-300 ul. Rudawka 88 tel.+48 (033) 822 94 50
C嶲jegyz幧 sz.: KRS 0000128639 S康 Rejonowy w Bielsk-Bia貫j Wydzia VIII Gospodarczy
Ad鏀z. 937-22-35-543 Stat.sz. 072275748 T顤zst鰈e 1.000.000 z
created by wizja.net

Kulcsszavak: Leviatan oferuje artyku造 biurowe, prowadzi sprzeda artyku堯w firm lantu, uchida, Merkury, paper pro, otho, d.rect
pl en cz sk hu ro de