leviatan
leviatan
O FIRMĚ

ORGANIZACJA
 • Leviatan je logistická firma specializující se na dodávky kancelářských a ąkolních potřeb a polygrafického materiálu.
 • Od roku 2002 máme zavedený a udrľujeme systém řízení jakosti podle normy ISO 9001.
 • Leviatan je organizace, která se neustále učí a zdokonaluje - procesy probíhající ve firmě jsou průběľně optimalizovány s cílem neustále zlepąovat kvalitu poskytovaných sluľeb.
 • Oblastí působnosti naąich distribučních aktivit je Polsko a větąina zemí Evropské unie.
PRODUKTY
 • Prodáváme výrobky světových značek: PLUS, UCHIDA, DELI, MERCURY
 • Názvy LEVIATAN, SMART, RECORD, S'COOL a D.RECT jsou registrované a právně chráněné obchodní značky patřící naąí firmě.
DODÁVKY ZBOŽÍ
 • Zboží odesíláme prostřednictvím prověřených kurýrních firem.
 • Dodací lhůta: 24 hodin od překročení hranice cílové země
 • Odeslání zboží je vždy automaticky potvrzeno e-mailem s uvedeným číslem přepravního listu, kontaktem na dopravce a případně dalšími informacemi týkajícími se dané objednávky.
OBJEDNÁVKY
 • Doporučujeme objednávat zboží prostřednictvím naší aplikace e-commerce.
 • Přístup je možný po registraci uživatele pomocí formuláře Registrace.
 • Snadné načtení dat z Vašeho prodejního programu do objednávky v našem systému.
Další výhody:
 • Potvrzení dostupnosti výrobků on-line
 • Možnost přesného sledování aktuální nabídky, prodejních akcí a výprodejů
 • Náhled do procesu přípravy objednávky
 • Možnost rezervace zboží
LHŮTY SPLATNOSTI FAKTUR
 • K posouzení žádosti o poskytnutí lhůty splatnosti je nezbytné zaslat nám vyplněnou informační kartu zákazníka a doklady o registraci Vaší firmy: DIČ, IČ, výpis z OR nebo živnostenský list.
 • Systém kontroly pohledávek automaticky rozesílá upomínky.
 • Zákazníkům, kteří jsou v prodlení s platbou, nelze prodat další zboží.


LEVIATAN - POLIGRAFIA Spółka z o. o. Bielsko-Biała 43-300 ul. Rudawka 88 Polsko, tel.+48 (033) 822 94 50
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném VIII. Ekonomickým oddělením Národního soudního rejstříku při Okresním soudu v Bielsko-Bialé pod evidenčním číslem
KRS 0000128639
DIČ: PL9372235543
IČ (REGON): 072275748
Základní kapitál: 1.000.000 PLN
created by wizja.net

Klíčová slova: Leviatan oferuje artykuły biurowe, zszywacze, markery olejowe
pl en cz sk hu ro de