leviatan
leviatan
PROFIL MANAŽERA
firmy Leviatan-Poligrafia Sp. z o.o.


1. C泹EM VŠEHO, EMU SE V姖UJI, JE DOSAŽEN V嵞LEDK.

2. JSEM CTIŽ磺OSTIV, 湒PŠN REALISTA:

- DOKŽU UROVAT PRIORITY
- ODHALUJI PROBL丏Y A 閆Š泏 JE
- VŠ泏簍 SI MOŽNOST A VYUŽ炑簍 JE
- POSTUPUJI PODLE PRAVIDEL
- 湒P奅HY DOSAHUJI D沰Y KOLEKTIVU A V JEHO PROSP奅H
- M簍 IST CHARAKTER

3. C炆泏 SE ZODPOV妵N ZA:

- VŠI PRODEJE
- ZISKY A ZTR糞Y
- POHLED糟KY
- SKLADOV Z糜OBY
- EFEKTIVNOST OBCHODN沊H PROCES

4. DB簍 O:

- KVALITU
- SPR糟N OBRAT ZBOŽ
- SPR糟N OBRAT HOTOVOSTI
- VŠI OBCHODN P陫RŽKY
- PRODEJN N窿LADY

5. T嵱, KTER 媏D泏:

- NAPL浞JE C泹E STANOVEN VEDEN泏 FIRMY
- 湒PŠN SPOLUPRACUJE S JIN嵱I T嵱Y
- PLN 湓OLY P陫NŠEJ沊 PROSP奅H CEL FIRM
- U SE OD JIN媴H T嵱 A U JIN T嵱Y
- ROZV泇 SE
- V炆屇 NA TRHU

6. UZN糟簍 A PODPORUJI N糜LEDUJ沊 Z窿LADN PRAVIDLA FUNGOV篾 FIRMY:

- KLID A ROZVAHA
- SLUŽEBN VZTAHY ZALOŽEN NA HODNOCEN PLN姖 湓OL
- OTEV閆NOST
- NAVAZOV篾 OSOBN沊H A OBCHODN沊H KONTAKT P陫ZP炑AJ沊 K DOSAŽEN MAXIM簇N沊H V嵞LEDK
LEVIATAN - POLIGRAFIA Sp馧ka z o. o. Bielsko-Bia豉 43-300 ul. Rudawka 88 Polsko, tel.+48 (033) 822 94 50
Spole鋝ost je zaps嫕a v obchodn璥 rejst齶ku veden幦 VIII. Ekonomickm odd骴en璥 N嫫odn璫o soudn璫o rejst齶ku p鷡 Okresn璥 soudu v Bielsko-Bial pod eviden鋝璥 鴈slem
KRS 0000128639
DI: PL9372235543
I (REGON): 072275748
Z嫜ladn kapit嫮: 1.000.000 PLN
created by wizja.net

Kl膻ov slova: Leviatan oferuje artyku造 biurowe, prowadzi sprzeda artyku堯w firm lantu, uchida, Merkury, paper pro, otho, d.rect
pl en cz sk hu ro de