leviatan
leviatan
PROFIL FIRMY LEVIATAN-POLIGRAFIA SP. Z O.O.

1. C泹 (POSL篾):

Pom墏嫥e našim z嫜azn璭籯 rozv璪et se.

2. CO D妼簍E:

Dod嫛嫥e v醀s zbož, kter z嫜azn璭 objednal. D骴嫥e to pokažd l廧e a s nižš璥i n嫜lady.

3. JAK TO D妼簍E:

A. Efektivnost
Rychle a p鷫sn obsluhujeme z嫜azn璭y, umož璷jeme jim snadn kontakt s n嫥i a poskytujeme p齶stup k informac璥. Budujeme dobrou pov鮀t firmy, db嫥e o ekonomick vsledky.

B. Neust嫮 zdokonalov嫕
Zv鮅šujeme produktivitu a odstra璷jeme p齶鋱ny omyl, st嫮e zvyšujeme sv kvalifikace. Tvo齶me firmu, kter se nebr嫕 zm髶嫥, neust嫮e zav墂 nov vylepšen, sleduje aktu嫮n a budouc pot鷫by z嫜azn璭. Fungujeme v nehierarchick struktu鷫 s otev鷫nm syst幦em komunikace. Jsme n嫫o鋝 sami k sob.

C. Nejvyšš kvalita
Kvalita z嫛is na pr塶i všech zam鮀tnanc firmy, každ zam鮀tnanec je nejlepš璥 kontrolorem kvality sv pr塶e.

D. Nejnižš n嫜lady
Odstra璷jeme zbyte鋝 n嫜lady. Hled嫥e 鷫šen p鷡nšej獳 z嫜azn璭籯 nov vhody a naš firm spory.

4. HODNOTY:

A. Nenapodobujeme 鋱nnost konkuren鋝獳h firem, tvo齶me vlastn prostor pro rozvoj.

B. Podporujeme naše podnik嫕: snaž璥e se o spole鋝 a rovnom鬳n rozvoj všech jeho sou魨st, odstra璷jeme p鷫kžky, pl嫕ujeme rozvoj, zam鮀tn嫛嫥e lidi se z奫mem o pr塶i.

C. P鑸ob璥e jako tm. Neust嫮e zav墂璥e nov vylepšen, hled嫥e inova鋝 鷫šen.

D. Z嫜azn獳i jsou našimi partnery, spoluutv暟 kvalitu našich služeb. Kdodavatel籯 jsme stejn n嫫o鋝 jako k sob. Velmi dob鷫 zn嫥e jejich vrobky.

E. "Leviatan je nejlepš dodavatel, se kterm jsem dosud spolupracoval" - to jsou slova jednoho našeho klienta. Pracujeme tak, aby stejn嶭o n嫙oru byli všichni naši z嫜azn獳i..

F. 猧p駥h je opravdov, mohou-li z n駩o 鋀rpat vhody všichni lid spojen s touto firmou a jej璥 okol璥.

G. D骴璥e se zkušenostmi s našimi partnery.

LEVIATAN - POLIGRAFIA Sp馧ka z o. o. Bielsko-Bia豉 43-300 ul. Rudawka 88 Polsko, tel.+48 (033) 822 94 50
Spole鋝ost je zaps嫕a v obchodn璥 rejst齶ku veden幦 VIII. Ekonomickm odd骴en璥 N嫫odn璫o soudn璫o rejst齶ku p鷡 Okresn璥 soudu v Bielsko-Bial pod eviden鋝璥 鴈slem
KRS 0000128639
DI: PL9372235543
I (REGON): 072275748
Z嫜ladn kapit嫮: 1.000.000 PLN
created by wizja.net

Kl膻ov slova: Leviatan oferuje artyku造 biurowe, prowadzi sprzeda artyku堯w firm lantu, uchida, Merkury, paper pro, otho, d.rect
pl en cz sk hu ro de