leviatan
leviatan
KANCEL遽SK POT閆BY

Doporu鋎jeme vrobky n嫳leduj獳獳h zna鋀k:

Korek鋝 p嫳ky, seš癉a鋘y, desky s rychlovaza鋀m, desky s ochrannm potiskem, d鬳ova鋘y, lepidla v p嫳ce, nžky
Desky s rychlovaza鋀m k archivaci dokument s nastavitelnou š薠kou h鷷etu maj kapacitu 20 až 1000 list. Modern korek鋝 strojky s p嫳kou a oto鋝ou p齶tla鋝ou koncovkou umož璷j rychle a p鷫sn opravit text a porad si i z oblmi 醀rami. Desky s ochrannm potiskem znemož璷j獳璥 鋈en k p鷫nšen a ukl墂嫕 tajnch dokument. P齶ru鋝 kancel暟sk seš癉a鋘y se standardn璥 i plochm seš癉嫕璥 a seš癉a鋘a Heavy Duty s praktickm revolverovm z嫳obn璭em. Novinkou jsou technologicky vysp骴 d鬳ova鋘y, kter ke sv funkci pot鷫buj o 50 % m幯 s璱y ve srovn嫕 s bžnmi d鬳ova鋘ami. Nab獮ka zahrnuje tak permanentn lepidlo v p嫳ce a v獳e鋀lov nžky.
Olejov zna鋘ova鋀, kniha鷭k d鬳ova鋘y, 鷫zac podložky, prav癃ka
Olejov zna鋘ova鋀 na každ typ materi嫮u, 12 barev, 2 tloušt'ky psac獳h koncovek, sv鮅lost嫮 lak. Od stejn嶭o vrobce jsou k dispozici tak popisova鋀 na ocelov a stavebn konstrukce - velmi obl燢en v USA, nyn dostupn tak v Polsku. D嫮e nab瞵璥e podložky a prav癃ka k 鷫z嫕 pap甏u nebo f鏊ie a tak vkonn d鬳ova鋘y pro d鬳ov嫕 silnch svazk pap甏u.
Pod zna鋘ou d.rect office nab瞵璥e 鷻du vrobk pro kancel暟e, školy i dom塶nost
Jedn se o laminovac f鏊ie, desky pro kroužkovou vazbu, kancel暟sk sponky, kovov klipy, seš癉a鋘y, seš癉ac spony, d鬳ova鋘y a psac pot鷫by: rsovac popisova鋀, gelov pera, kapil嫫n pera.
Kapil嫫n popisova鋀, olejov kuli鋘ov pera, rsovac popisova鋀
Profesion嫮n sada rsovac獳h popisova凞 s tloušt'ou stopy 0,05 mm, 0,1 mm, 0,3 mm a 0,5 mm. Spolehliv kapil嫫n popisova鋀 s keramickmi hroty a nejd幨e pš獳 automatick olejov kuli鋘ov pero na sv鮅.
Permanentn zna鋘ova鋀, zna鋘ova鋀 OHP, zna鋘ova鋀 na b璱 tabule
Permanentn zna鋘ova Mercury m velkou odolnost proti vyschnut (21 dn p鷡 ponech嫕 bez uz嫛鬳u). Je vhodn pro psan na pap甏, sklo, f鏊ii, d鷫vo a dalš materi嫮y. Lze ho použ癉at v prašn幦 prost鷫d, za zvšen teploty i ve vlhku. Nab瞵璥e tak univerz嫮n vodovzdorn zna鋘ova OHP se dv骻a hroty (F a M) a funkc CD-SAFE, jakž i kvalitn popisova s akryl嫢ovm hrotem na b璱, za sucha st甏ateln tabule a flipcharty.

Propisovac tužky, gelov a kuli鋘ov pera, CD popisova鋀.
Funk鋝, spolehliv, v n瞵k cen. Psac pot鷫by Lantu se již 5 let velmi spšn prod嫛aj na polsk幦 trhu. Nab瞵璥e propisovac tužky, gelov pera a popisova鋀 na CD a f鏊ie.
Prezenta鋝 panely, speci嫮n seš癉a鋘y: nžkov a 醀lounick
Univerz嫮n prezenta鋝 panely, stojany a drž嫜y, kompatibiln s jinmi syst幦y dostupnmi na trhu. Inova鋝 technologie LeMore je z嫫ukou dlouh životnosti, prakti鋝osti a bezporuchovosti t駥hto vrobk. Novinkou v naš nab獮ce jsou speci嫮n typy seš癉a鋀k: ocelov chromovan nžkov seš癉a鋘a a kvalitn 醀lounick seš癉a鋘a s nastavitelnou silou nast鷫lov嫕 spon.

LEVIATAN - POLIGRAFIA Sp馧ka z o. o. Bielsko-Bia豉 43-300 ul. Rudawka 88 Polsko, tel.+48 (033) 822 94 50
Spole鋝ost je zaps嫕a v obchodn璥 rejst齶ku veden幦 VIII. Ekonomickm odd骴en璥 N嫫odn璫o soudn璫o rejst齶ku p鷡 Okresn璥 soudu v Bielsko-Bial pod eviden鋝璥 鴈slem
KRS 0000128639
DI: PL9372235543
I (REGON): 072275748
Z嫜ladn kapit嫮: 1.000.000 PLN
created by wizja.net

Kl膻ov slova: Leviatan oferuje artyku造 biurowe, prowadzi sprzeda artyku堯w firm lantu, uchida, Merkury, paper pro, otho, d.rect
pl en cz sk hu ro de