leviatan
leviatan
O FIRM

ORGANIZACJA
 • Leviatan je logistick firma specializuj獳 se na dod嫛ky kancel暟skch a 隕oln獳h pot鷫b a polygrafick嶭o materi嫮u.
 • Od roku 2002 m嫥e zaveden a udr骷jeme syst幦 齶zen jakosti podle normy ISO 9001.
 • Leviatan je organizace, kter se neust嫮e u鴈 a zdokonaluje - procesy prob璫aj獳 ve firm jsou pr鸑儩n optimalizov嫕y s c璱em neust嫮e zlep雊vat kvalitu poskytovanch slu頡b.
 • Oblast p鑸obnosti na隘ch distribu鋝獳h aktivit je Polsko a v鮅隘na zem Evropsk unie.
PRODUKTY
 • Prod嫛嫥e vrobky sv鮅ovch zna鋀k: PLUS, UCHIDA, DELI, MERCURY
 • N嫙vy LEVIATAN, SMART, RECORD, S'COOL a D.RECT jsou registrovan a pr嫛n chr嫕髶 obchodn zna鋘y pat齶c na寤 firm.
DOD糟KY ZBOŽ
 • Zbož odes璱嫥e prost鷫dnictv璥 prov檟ench kurrn獳h firem.
 • Dodac lh鑶a: 24 hodin od p鷫kro鋀n hranice c璱ov zem
 • Odesl嫕 zbož je vždy automaticky potvrzeno e-mailem s uvedenm 鴈slem p鷫pravn璫o listu, kontaktem na dopravce a p齶padn dalš璥i informacemi tkaj獳璥i se dan objedn嫛ky.
OBJEDN糟KY
 • Doporu鋎jeme objedn嫛at zbož prost鷫dnictv璥 naš aplikace e-commerce.
 • P齶stup je možn po registraci uživatele pomoc formul暟e Registrace.
 • Snadn na鋈en dat z Vašeho prodejn璫o programu do objedn嫛ky v našem syst幦u.
Dalš vhody:
 • Potvrzen dostupnosti vrobk on-line
 • Možnost p鷫sn嶭o sledov嫕 aktu嫮n nab獮ky, prodejn獳h akc a vprodej
 • N墏led do procesu p齶pravy objedn嫛ky
 • Možnost rezervace zbož
LH掰Y SPLATNOSTI FAKTUR
 • K posouzen ž墂osti o poskytnut lh鑶y splatnosti je nezbytn zaslat n嫥 vypln髶ou informa鋝 kartu z嫜azn璭a a doklady o registraci Vaš firmy: DI, I, vpis z OR nebo živnostensk list.
 • Syst幦 kontroly pohled嫛ek automaticky rozes璱 upom璯ky.
 • Z嫜azn璭籯, kte齶 jsou v prodlen s platbou, nelze prodat dalš zbož.


LEVIATAN - POLIGRAFIA Sp馧ka z o. o. Bielsko-Bia豉 43-300 ul. Rudawka 88 Polsko, tel.+48 (033) 822 94 50
Spole鋝ost je zaps嫕a v obchodn璥 rejst齶ku veden幦 VIII. Ekonomickm odd骴en璥 N嫫odn璫o soudn璫o rejst齶ku p鷡 Okresn璥 soudu v Bielsko-Bial pod eviden鋝璥 鴈slem
KRS 0000128639
DI: PL9372235543
I (REGON): 072275748
Z嫜ladn kapit嫮: 1.000.000 PLN
created by wizja.net

Kl膻ov slova: Leviatan oferuje artyku造 biurowe, prowadzi sprzeda artyku堯w firm lantu, uchida, Merkury, paper pro, otho, d.rect
pl en cz sk hu ro de