leviatan
leviatan
REGISTRACE

K registraci a z疄k嫕 p齶stupu do n嫜upn aplikace sta鴈 vyplnit a odeslat nže uveden formul暟. Potvrzen registrace bude vysl嫕o na adresu v rubrice uvedenou v poli "Objedn嫛aj獳".

P鷡hlašovac daje:
 
Login: *
Heslo: *
Zopakovat heslo: *
 
Vaše daje:
 
N績EV FIRMY: *
DI: *
M鮀to/obec: *
PS: *
Ulice a 鴈slo domu: *
Osoba opr嫛n髶 jednat jm幯em firmy (podle živnostensk嶭o listu nebo OR): *
E-mail: *
Telefon: *
 
Objedn嫛aj獳 osoba / funkce:
 
Objedn嫛aj獳 osoba / funkce: *
E-mail: *
Telefon: *
 
  

Pole ozna鋀n hv鮓di鋘ou (*) mus bt vypln髶a.
.
LEVIATAN - POLIGRAFIA Sp馧ka z o. o. Bielsko-Bia豉 43-300 ul. Rudawka 88 Polsko, tel.+48 (033) 822 94 50
Spole鋝ost je zaps嫕a v obchodn璥 rejst齶ku veden幦 VIII. Ekonomickm odd骴en璥 N嫫odn璫o soudn璫o rejst齶ku p鷡 Okresn璥 soudu v Bielsko-Bial pod eviden鋝璥 鴈slem
KRS 0000128639
DI: PL9372235543
I (REGON): 072275748
Z嫜ladn kapit嫮: 1.000.000 PLN
created by wizja.net

Kl膻ov slova: Leviatan oferuje artyku造 biurowe, prowadzi sprzeda artyku堯w firm lantu, uchida, Merkury, paper pro, otho, d.rect
pl en cz sk hu ro de